De kenner, het gekende & het Kennen...

- Kees Schreuders, 2001 -

Kennen is nooit verbonden met een object.

Het kennen van een object bewijst niet het bestaan ervan. Ziet men geen slang waar in feite een stuk touw ligt, en is er geen kennen van objecten in een droom?
Het kennen van een object toont niet de aard van het object; het bewijst alleen de aanwezigheid van het Kennen.

- Krishna Menon -