colofon


m e d e w e r k e r s :

Jan van Delden
Douglas Harding
Jan Koehoorn
Hans Laurentius
Tony Parsons
Philip Renard

Justus Kramer Schipper

Belle Bruins (redactie & vertalingen)
Raf Pype (redactie)
Kees Schreuders
(redactie & lay-out) www.ods.nl
Bob Snoijink (redactie)
Aad Brussaard (illustratie titelblad)