colofon


m e d e w e r k e r s . a a n . d i t . n u m m e r :

Jan van Delden
Douglas Harding
Jan Koehoorn
Hans Laurentius
Tony Parsons
Philip Renard

Justus Kramer Schipper
Jan Kersschot

Ramesh Balsekar

Belle Bruins (interviews, redactie & vertalingen)
Raf Pype (redactie)
Kees Schreuders
(redactie & lay-out) www.ods.nl
Foekje Detmar (illustratie bij en transcriptie van tekst Wolter Keers)


redactie statuut

AMIGO, een periodiek verschijnend web-tijdschrift, als bühne voor teksten over diverse Non-dualistische benaderingen. Poëtischer gezegd: Amigo wil tonen dat je in de lege stoel, die je in de kop van het magazine ziet; een vriend zonder voorwaarden treft.

Elk nummer zal in ieder geval teksten van Wolter Keers bevatten. En de mentaliteit waarmee Wolter het door hem opgezette tijdschrift 'Yoga Advaita' gestalte gaf, voortzetten.