Uw wil geschiede...
Ramesh Balsekar

(foto's: Gemma Wingen)

TWAM EVA KARTA, TWAM EVA BHOKTA
(Gij bent de Doener, Gij bent de Belever);
TWAM EVA SHROTA, TWAM EVA VAKTA
(Gij bent de Luisteraar, Gij bent de Spreker) ...
(volgens de Geschriften van de hindoes)

LA'ILLAHA IL'ALLAHU
(Er is geen werkelijkheid dan God; Alleen God Is) ...
(volgens de religie van de moslems)

UW WIL GESCHIEDE
(volgens de bijbel)

Voor wie geïnteresseerd is in meer tekst over de zogenaamde 'vrije wil', zie Inzicht nr. 1 (febr. 2001) en uiteraard de boeken van Ramesh Balsekar, vooral SIN & GUILT (ondertitel: monstrosity of mind) met (ant)woorden van Ramesh, samengesteld door Susan Waterman. (Een uitgave van ZEN Publications - 106 pagina's). Hieronder volgt een keuze uit Hoofdstuk 4:

Dingen gebeuren — er is geen individuele 'doener' in het spel. Dingen gebeuren omdat het Gods wil is; de daaruit voortvloeiende consequenties raken mensen die ermee te maken hebben en ook dát is Gods wil. De uitdrukking 'Gods wil' kan vervangen worden door 'Kosmische Wet', 'Natuurwetten', 'Universele Wet', 'Bron' e.d.


Mijn ervaring is dat het merendeel van de bezoekers hier het concept kan accepteren dat Gods wil meestal de overhand heeft, omdat ze niet alleen de logica ervan inzien, maar, en dat is belangrijker een enorme opluchting en vrijheid voelen: vrijheid van schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel. Het probleem zit 'm in het feit dat het concept van persoonlijk 'doenerschap' en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor hun handelingen zo diep geworteld is dat ze denken dat die opluchting en de vrijheid die ze voelden, niet overeenkomt met de praktijk.

Ze beschrijven het basisprobleem als volgt: 'Uw wil geschiede is een mooi concept, maar ik moet mijn leven leiden in een maatschappij waar in praktische zin dit concept niet geaccepteerd wordt en ik verantwoordelijk word geacht voor mijn handelingen. Hoe moet ik leven? Wat moet ik doen als ik een besluit moet nemen?'

Dit is een zeer redelijk argument. Mijn antwoord op dit probleem is simpel: doe wat je wilt doen; doe wat je denkt dat je moet doen volgens jouw eigen normen van goed en slecht. Met andere woorden, je hebt vrije wil om te doen waar je voor kiest. Als je besloten hebt alles te doen wat je verkiest te doen, wat ervaar je dan daarna? Heb je al je beslissingen in handelingen kunnen omzetten? Stel dat je een paar beslissingen werkelijk kon uitvoeren, hebben al die handelingen altijd het beoogde resultaat gehad waar je jezelf verantwoordelijk voor houdt? Het antwoord is duidelijk: sommige beslissingen zijn ten uitvoer gebracht, andere niet; sommige handelingen hebben het verwachte resultaat opgeleverd, andere niet; in feite zijn er ook heel wat van 'jouw' handelingen, die juist niet aan de verwachtingen voldeden. Daardoor zie je uit eigen ervaring dat jouw vrije wil niet verder reikt dan tot het louter nemen van een beslissing. Wat er daarna gebeurt, heb je, gezien je eigen ervaring niet in de hand, omdat er verschillende factoren een rol spelen waar jij geen controle over hebt.

Laten we nu die veronderstelde vrije wil van jou om iets te beslissen nader onderzoeken. Waar is 'jouw' beslissing op gebaseerd? Als je hier diep op ingaat, zul je ontdekken dat je beslissing altijd gebaseerd is op jouw 'programmering', ofwel de genen of DNA en je conditionering die ontstaat door opvoeding/opleiding en praktische ervaring en daar heb je echt geen controle over. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel van onze handelingen — zowel goede als slechte, positieve als negatieve — herleid kunnen worden naar de genen. Vraag jezelf dan eens af hoe zuiver jouw 'vrije wil' in feite is?! (...)

(...) De laatste vraag in dit stadium blijft: Hoe komt men tot die totale onvoorwaardelijke acceptatie dat elke handeling een goddelijke gebeurtenis is en niet die van een of andere persoon? Het voor de hand liggende antwoord is dat niemand deze vorm van acceptatie over Gods wil kan krijgen of bereiken tenzij het Gods wil is! Wel biedt het feit dat je zoekt naar een vredige geest op zich al aanzienlijk veel troost, omdat dat gebeurt door Gods genade en dat het waarlijk Gods verantwoordelijkheid is om het proces te stimuleren. Of zoals Ramana Maharshi zei: 'Je hoofd is al in de bek van de tijger, en er is geen ontsnapping.' Maar, zoals eerder gezegd, het gegeven feit dat er niets kan gebeuren tenzij het Gods wil is, weerhoud je er niet van te doen wat jij denkt dat je doen moet. Daarvoor beschik je over die zogenaamde vrije wil.

De enige spirituele oefening die ik meestal aanbeveel voor acceptatie via het intellect, is de waarheid van dit concept toetsen aan de eigen ervaring. Het ego mag dan dit concept van Gods wil mentaal accepteren, maar de acceptatie kan het laatste stadium niet bereiken tenzij het ego door eigen onderzoek ontdekt dat dit concept, wat hem of haar betreft, de waarheid is. Door alleen maar te denken aan je eigen laatste ervaringe, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat alle meer ingrijpende gebeurtenissen in je leven niet door eigen handelen plaatsvonden, maar als resultaat van omstandigheden waarover je geen controle had. Dat is echter niet genoeg om het concept tot feit te maken. Het bewijs van de dagelijkse ervaring is nodig. Er moet dag in dag uit eerlijk en grondig onderzoek worden gedaan naar wat jij denkt dat 'jouw' handelingen zijn. Dit onderzoek gaat een stap verder dan Ramana Maharshi's befaamde 'Wie Ben Ik?'. Het onderzoek waar ik naar verwijs, is gebaseerd op de theorie: 'Ben ik de 'doener' van wat ik denk dat mijn handelingen zijn?' (...)

(Ramesh Balsekar in 'Sin & Guilt',vertaald en gepubliceerd met toestemming van de auteur)

[Ramesh Balsekar]