S a d h a n a
- Sri Krishna Menon -

Twaalf aandachtspunten bij geestelijke oefening en toewijding (sadhana).

1 Onderzoek van de drie toestanden bewijst dat Ik een onveranderlijk principe (Bestaan) ben.

2 Bewustzijn verlaat me nooit. Daarom ben ik bewustzijn.

3 Wanneer ik los sta en ontdaan ben van lichaam, zintuigen en geest (denken en voelen) komt geluk of diepe vrede op. Dus vrede is ook mijn ware aard.

4 Lichaam, zintuigen en geest zijn niet altijd aanwezig (onderzoek de drie toestanden: waak-, droom- en droomloze slaaptoestand). Daarom kan ik niet lichaam, zintuigen of geest zijn.

5 Het komt mij voor dat ik de kenner van alles ben. Daarom ben ik de getuige of kenner. Aangezien ik altijd de kenner ben, kan ik geen denker, waarnemer, doener of iemand die plezier heeft of lijdt zijn.

6 Alle objecten, zowel stoffelijk als mentaal, wijzen naar mij en bevestigen mij (Bewustzijn). ['Subtle' is vertaald met 'mentaal', maar kan ook 'fijnstoffelijk' betekenen. In ieder geval wordt bedoeld: objecten van denken en voelen, oftewel gedachten en gevoelens.]

7 Zintuigen, lichaam en geest zijn in hun diverse handelingen op zoek naar plezier en geluk. Geluk is mijn ware aard. Daarom zoeken ze Mij. Of, in andere woorden, ze zijn bezig met een eerbetoon aan Mij. Ik sta afzijdig en neem in stilte hun eerbetoon in ontvangst.

8 Tussen twee activiteiten van de geest en in de diepe slaap, straal Ik in mijn eigen glorie.

9 Omdat gedachten en gevoelens in Mij (Bewustzijn) opkomen, in Mij verblijven en in Mij ondergaan, zijn zij Mij-zelf.

10 Het geluk dat ik lijk te krijgen van de objecten van de zintuigen, ligt niet in de objecten of in de geest besloten. Het komt van het ware 'Ik-principe'.

11 De wereld buiten Mij is niets anders dan objecten van de zintuigen. En objecten van de zintuigen zijn niets anders dan zintuigelijke waarnemingen. En zintuigelijke waarnemingen zijn niets anders dan puur bewustzijn. Kortom, geen enkel object, stoffelijk of mentaal, kan van het bewustzijn afgesplitst worden. Daarom is de wereld het Bewustzijn zelf.

12 Samenvattend: gedachten, gevoelens, waarnemingen en de wereld buiten Mij zijn niets anders dan Bewustzijn. Ook ik ben Bewustzijn. Daarom bestaat er niets dat niet Bewustzijn is.