Weiger niet te zijn wat je wel bent.
[citaat uit 'Vingerwijzingen van Shri Nisargadatta Maharaj' van Ramesh Balsekar]

[...] "Dat wat je bent, je ware wezen, heb je lief; wat je ook doet, doe je voor je eigen geluk. Dát te kennen, dat te vinden, lief te hebben, is je diepste verlangen. Sinds onheuglijke tijden heb je van jezelf gehouden, maar nooit op een intelligente manier. Stel je lichaam en je geest op een intelligente manier in dienst van het Zelf — dat is genoeg.
Wees je eigen Zelf trouw en houd onvoorwaardelijk van jezelf. Doe niet alsof je net zoveel van anderen houdt als van jezelf. Zolang je niet gerealiseerd hebt dat ze één zijn met jezelf, kun je niet van ze houden. Pretendeer niet te zijn wat je niet bent en weiger niet te zijn wat je wel bent. Je liefde voor anderen is niet de oorzaak, maar het gevolg van zelfkennis. Een deugd kan zonder zelfkennis nooit echt zijn.
Als je zonder een spoor van twijfel weet dat een en hetzelfde leven stroomt door alles wat is, en dat jijzelf dat leven bent, dan houd je natuurlijk en spontaan van alles en allen. Als het je duidelijk wordt hoe diep en compleet je liefde voor jezelf is, dan weet je ook dat ieder levend wezen en de hele schepping deel uitmaken van die liefde. Maar als je iets ervaart als van jou gescheiden, kun je er niet van houden, want dan ben je er bang voor. Vervreemding veroorzaakt angst en angst versterkt vervreemding. Dat is een vicieuze cirkel. Alleen zelf-realisatie kan die doorbreken. Richt je daarop, onvoorwaardelijk."