Boeketje bhakti voor de lief-hebber
Hier volgt een verzameling gedichten citaten e.d. die in de taal van poëzie over Liefde schrijven..

Acda & de Munnik - Niet Of nooit geweest
tekst: Thomas Acda / muziek: Thomas Acda en Paul de Munnik

Ik zie twee mensen op het strand
Vlak bij het water, hand in hand
De zon zakt, ze zwijgen van geluk
Ik ken haar net, want dat ben jij
Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij
Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk

Ik kan die jongen toch nooit zijn
Die rust, die liefde, niets voor mij
Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd?
Ik heb je lief, zoals je ziet
Maar ergens klopt er hier iets niet
Ik draag een ring maar 'k heb jou nooit getrouwd

Ik ben mezelf niet
Of al die jaren nooit geweest
Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest

Ik zie twee mensen, ze gaan staan
Ze draait zich om, we moeten gaan
Kijk in haar ogen en zie dezelfde pijn
Twee mensen eerder al verbonden
Al die verliefdheid, wat een zonde
We zijn het allebei maar willen het niet zijn

Ik ben mezelf niet
Of al die jaren noot geweest
Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest

Oh, laat het de zon zijn
Oh, laat het het strand zijn
Laat het de zee zijn
Laat mij iets doen nu
Waardoor je mij nooit meer wilt zien
O, laat het het zout zijn
Laat het mijn allerdomste fout zijn
Maar laat me dit nooit meer vergeten
Nooit meer vergeten
Dit nooit meer vergeten, bovendien

Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest
Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest..

Natuurlijk doet het zeer.
Mijn reizen waren vol met pijn.
De pijn was hun brandstof.
Het fikte als de hel,
waar al mijn waan verbrandde
die uit hele universums bestond.
Plotseling was het smartlappig gesis van het ego,
de duivel in eigen persoon, niet meer alleen,
maar klonk uit alle wezens.

Toen het uit alle wezens bleek te komen,
dat ene Ik van galmende trompetten, dat neerhaalde alle strijders en hun werelden,
om ze te doven in de oceaan,
in welke allen bleken een te zijn,
daar ontstond het gemin.
En pas na al dat gesis
kwam Het voelbaar op de voorgrond
om alles wat het omringt
als het Zelf te behouden.
In de greep van het ongrijpbare
bemin Ik slechts Mijzelf.
Door de nectar van verlatenheid
brandt het licht.
Jan van Delden (Uit: 'Van branie tot jnani').

De strijders van hun werelden
lijken niet moe te worden
met schilden en zwaarden
verdedigen ze zich
als een gewoonte
voed ik ze met nectar
steeds opnieuw verzinnen ze listen
wanneer deze niet werken
volgt er genadeloos geweld
de strijders zijn slim
duizende manieren
om me in hun greep te houden.
Toch zal ik blijven vechten
door razenrij en verlatenheid heen.
Ik dank God
dat mijn boog iedere keer mag spannen
en gericht zijn naar het licht
Van daar uit kijkend naar al het schouwspel
dat er speelt
en zien dat deze er enkel is
opdat aandacht erop schijnt.
Boselfje.

[.] When the self is no more, there is simply an abiding in the beloved. The game goes on and there is a response to the game. But the response comes from nowhere and goes to nowhere. And the game and the respons is the divine expression. All and everything is seen and heard and felt as the beloved. And the beloved is the ground of all that is. [.]
Uit: As It Is – Tony Parsons.

O, hij heeft mij lief als zichzelf;
ik twijfel niet meer, loop zomaar over
zonder brug
geen vervoermiddel
louter Wonder.

Als onze ogen vervloeien
tot vormloze Stilte;
waar is dan mijn leraar?
waar ben ik?

Ik val U voor de voeten Liefde
U valt mij voor de voeten
en we maken ons uit de voeten
om heerlijk O heerlijk
ongedefinieerd rond te gaan

---

Het ontglipt me
maar zie
het is ook hier,
midden in het ontglippen
kan het me nooit ontglippen.

Als het Kennen realiseert
dat het Kennen niet kan Kennen
stopt het zoeken naar Kennen
valt Kennen in Zichzelf terug.

Zij zoekt niet meer en vindt
in alle vormen Zichzelf;
zij is het zien van alle open deuren
naar het deurloze.

Dus als men naar de Liefde vraagt
dan leidt er geen weg heen;
dan is het Liefde Zelf die vraagt
naar de Liefde die het al is.

Het kind raapt iets op,
de wereld bestaat niet meer,
alleen dit sieraad; Liefde
raapt Zichzelf op.

---

O god ik zing U
en weet U
ook als U niet bestaat of zo
wat velen tegenwoordig beweren
dan vind ik dat prima
dan hebben ze voor mijn part nog gelijk ook
en zing ik alleen nog voor mezelf.

Het is een beetje dom
voor een wezen dat sterfelijk is
vol te houden
dat er een relatie met God bestaat.

Een sterfelijk wezen
kan inzien dat een relatie met God
impliceert dat het ik-verschijnen
buiten God zou plaatshebben, wat absurd is.

Ik heb geen verhouding met God.
Ik zie dat God en ik ideeën zijn
binnen een onbegrepen Wonder.

Terwijl de ideeën God en ik
spartelen op het droge; verkeren zij
al in de oceaan van Stilte

God is Liefde, geen gevolg van iets;
geen offer kan de Liefde verkrijgen,
het is al Liefde die de persoon vergeet.

----

Geen eigenschappen heeft ze;
ze staat alle eigenschappen toe,
dus noem je hond,
je chocoladereep
of je guru;
het is altijd Liefde
waarvoor je warm loopt.

Liefde is in iedere liefde,
ook die met de kleine letter l;
de grote letter L is gereserveerd
voor de altijd Kennende Liefde
die ook haat incorporeert
waar de kleine letter l
voor op de loop gaat.

---

Bewegingloos toestaan,
de haat van het ontwijken moe,

(Iedere vorm in mij beseft
zonder verhaal)

Weken los alle vormen
in aanbidding van het aanbidden

Iedereen kent haar, maar niet
haar woonplaats en identiteit

Want Liefde is de dans van geven en ontvangen
waar niemand geeft, niemand ontvangt.

---
Joost Lips.

Over Liefde gesproken…
[Johan van der Kooij]

'Ik heb gisteren een hele charmante vrouw ontmoet,
Ik ben helemaal weg van haar…'
Hoe vaak heb ik dat al horen zeggen?
Zonder het te weten gebruiken we Vedanta in onze spreektaal:
'Ik was er helemaal weg van'; van de vrouw, de man, het schilderij, of een ander object
Ik als persoon was afwezig, maar waarom?

Het is toch veel leuker om als persoon aanwezig te blijven, om van haar of het object te genieten? Blijkbaar gebeurde er iets ingrijpends waardoor het voor mij als persoon overbodig werd om te blijven. Ik loste tijdelijk op in de liefde Zelf.

Mijmerend over liefde en haar vele uitdrukkingsvormen hoorde ik in mijn hoofd en hart een liedje uit mijn tienertijd: Suzanne van Leonard Cohen, In het Nederlands gezongen door Herman van Veen en zo prachtig vertaald door Rob Chrispijn.
Als bij toverslag werd ik mij bewust van de diepere betekenis van de woorden:

(tekst:) Suzanne neemt me mee naar een bank aan het water
(commentaar:) Liefde, onvoorwaardelijke liefde neemt mij mee naar 'shamata', stop, en nodigt mij uit om naar mijn gevoel te kijken

(tekst:) Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later
(commentaar:) De tijd en het tijdloze bestaan tegelijkertijd, ik leef in het relatieve maar ook in het absolute

(tekst:) En ik weet dat ze te gek is, want daarom zit ik naast haar
(commentaar:) Er gaat een diepe herkenning door mij heen als ik bij haar ben

(tekst:) En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars
(commentaar:) Liefde, of onvoorwaardelijke liefde drukt zich uit in vele vormen, zelfs in tastbare

(tekst:) En net als ik haar wil zeggen, ik kan jou geen liefde geven
(commentaar:) Net op het moment dat ik denk dat het onmogelijk is om mij over te geven aan het absolute

(tekst:) Komt heel de stad tot leven, en hoor ik meeuwen schreeuwen, ik heb steeds van haar gehouden
(commentaar:) Komt alles tot leven, en breekt het inzicht door dat ik nooit afgescheiden ben geweest van dat wat ik wezenlijk ben, liefde

(tekst:) En ik wil wel met haar meegaan, samen naar de overkant
Want ze houdt al mijn gedachten in haar hand
(commentaar:) Ik roep onvoorwaardelijk ja, ik wil, want zij is de bron van alle dingen, zelfs van mijn gedachten..

Love
Should come out of your
Silence, awarenes, meditativeness.
It is soft, it is unbinding
Because how can Love create fetters
For the one it loves?
Osho.

When two lovers love
They love the two of them
They love the one of them
In the space between.
Yates.

Bij ware Liefde is er geen minnaar, noch een beminde.
Er komt een moment, door het lichaam aangegeven, om deze liefde op het lichamelijke vlak te vieren. Deze eenheid in lichamelijk voelen, is direct afkomstig van de Liefde zelf.
Jean Klein.

Love is so vast within itself. It’s where you die. You don’t die into fear; you die into love. It’s so vast that it will burn you up. It’s so jealous and greedy for itself mirrored back that it will leave you nothing. And when you’re feeling that if you don’t give it away you’ll die in it, it’s so vast that there’s nothing you can do with it. All you can do is be it.
Byron Katie.

Het verhaal van de liefde moet gehoord worden van de liefde zelf.
Want zij is als een spiegel, zowel stom als veelzeggend
.
Mevlana Jelalu’ddin Rumi.

De liefde geeft alleen zichzelf en put ook uit zichzelf alleen.
De liefde neemt niet in bezit, en wil ook niet in bezit genomen worden;
want de liefde is zichzelf genoeg.
Kahlil Gibran (in ‘De Profeet’).

De grote weg is niet moeilijk voor hen die geen voorkeuren hebben. Als liefde en haat beide afwezig zijn, wordt alles helder en onverholen.
Sengtsan, Hsin Hsin Ming.

Liefde zoekt altijd naar Liefde en stopt niet tot Liefde gevonden is.
Johannes van het Kruis.

See Love. Hear Love. Reach out and touch Love. Eat Love, sweet Love, and smell Love. For Love is but the Self’s Awareness of Itself.
Ramana Maharshi.

Liefde-haat kan niet bestaan buiten het dualistische universum van zintuiglijke waarneming en persoonlijke ervaring. ‘Onpersoonlijke liefde’ is net zoiets als ‘onstoffelijke stof’, of een andere tegenstrijdige tegenspraak.
Wei Wu Wei