c o l o f o n


m e d e w e r k e r s . a a n . d i t . n u m m e r :

Jan van Delden
Wayne Liquorman
Hans Laurentius
Tony Parsons
Peter Vos
Jan Kersschot
Jan Koehoorn
Douwe Tiemersma
Jan van Rossum
Leen Kuiper
Wilmy Moors

Kees Schreuders (redactie & lay-out) www.ods.nl
Belle Bruins (interviews, redactie & vertalingen)
Raf Pype (redactie)
Foekje Detmar (transcriptie van tekst Wolter Keers)
Johan van der Kooij (redactie)


redactie statuut

AMIGO, een periodiek verschijnend web-tijdschrift, als bühne voor teksten over diverse Non-dualistische benaderingen. Poëtischer gezegd: Amigo wil tonen dat je in de lege stoel, die je in de kop van het magazine ziet; een vriend zonder voorwaarden treft.

Elk nummer zal in ieder geval teksten van Wolter Keers bevatten. En de mentaliteit waarmee Wolter het door hem opgezette tijdschrift 'Yoga Advaita' gestalte gaf, voortzetten.