Leraarzijn en onderricht

Wat maakt dat iemand zich ertoe geroepen voelt leraar te zijn en wat betekent de rol van leraar voor de leerling? Met deze vraag gingen we voor je op pad.
Tijdens het lezen van het voorwoord in de Nederlandse editie van De Dansende Woe-Li Meesters (Gary Zukav, 1981) werd me een aardige analogie aangereikt. Rudy Kousbroek vertelt over het welbekende spelletje waarbij je de gang op wordt gestuurd terwijl de groep in de kamer een woord in gedachten neemt dat jij bij terugkomst via ja/nee-antwoorden moet zien te ontdekken. Rudy vertelt hoe de Amerikaanse natuurkundige John Wheeler dit spel speelde en de gang op werd gestuurd. Toen hij weer binnen werd geroepen, zag hij allemaal olijke gezichten alsof er een complot gesmeed was. Hij begon zijn vragen te stellen en in eerste instantie werd er vlot geantwoord. Maar na verloop van tijd liet het antwoord steeds langer op zich wachten. Ten einde raad vroeg hij of 'wolk' het woord was en de groep bevestigde dit.
Wat bleek, het gezelschap had besloten om géén bepaald woord af te spreken: iedereen was vrij om ja of nee te antwoorden, met als enige voorwaarde dat het antwoord niet in tegenspraak mocht zijn met het voorgaande – en zoals daaruit volgt dus niet met alle eerder gegeven antwoorden. Daarom had men steeds meer tijd nodig gehad om te antwoorden. Het spel liep in die zin dus zoals altijd en had, zoals gebruikelijk, een resultaat. Alleen was het resultaat 'wolk' niet los te zien van de gestelde vragen. Door de vragen ontstond het antwoord 'wolk'.
Zou het kunnen zijn dat er dus ‘een leraar’ volgt of ontstaat uit dat wat we ons afvragen?

In deze Amigo vertelt Wolter Keers over de ontmoeting met zijn leraar Ramana Maharshi. Jan van Delden over De Odyssee die hij ontdekte als instrument voor onderricht. We hadden een gesprek met Wayne Liquorman over hoe het is om zonder steentje in je schoen rond te lopen. Hans Laurentius spreekt o.a. over ‘krijgerschap’. Jan Kersschot ziet de persoon als een smeltende ijsschots. We hadden een ontmoeting met Peter Vos, die verhaalde over zijn jaren bij John Levy. Johan van der Kooij schrijft over het belang van een centrifuge. Douwe Tiemersma over de dualiteit in de relatie leraar- leerling. Jan Koehoorn opent met een duidelijk standpunt: 'Leraarzijn is verschrikkelijk'. Jan van Rossum over zijn drive leraar te zijn. En tot slot een stuk uit het boek van Leen Kuiper waarin hij ons een blik gunt in de keuken ofwel hoe het zelf zichzelf serveerde.

Je kan Amigo 5 hier als Word document downloaden (1mB), als dit niet lukt, klik dan op de rechter muisknop.

Tenslotte vrij naar de geleende woorden van Eckhart Tolle: In essentie is er eigenlijk maar één onderricht. Weliswaar verpakt in vele vormen. En met name in oude religies is dit onderricht overwoekerd door de aandacht voor die vorm waardoor de diepere betekenis en de kracht tot transformatie niet meer herkend wordt en verloren is gegaan. Voor de waarheid hoef je nergens heen, die is in alles te vinden, alomtegenwoordig.
In álles schuilt dus dat éne onderricht. Zouden we dan kunnen concluderen dat er dus maar één (universeel) leermeester is...?

[Kees Schreuders]