Aaneengeregen woorden...

Uit verveling zochten we tijdens Godsdienstles in mijn middelbare schooltijd naar dubbelzinnge teksten in de bijbel. Het bijbelboek Hooglied was daarbij favoriet. Ondanks dat niemand deze echt snapte, was er één die gevleugeld werd: In den beginne was het woord en het woord was God en God was het woord...
Zo herinnerde ik mij ongeveer dit cryptische citaat. Ik kon natuurlijk niet nalaten om de brontekst erop na te slaan:
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt en zonder hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In hetzelve was het leven en het leven was het licht der menschen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
(Joh. 1:1-5. Vertaling volgens de Dordtse synode uit de Griekse taal - 1900)

In het kort zegt deze tekst dat 'het woord' het begin der dingen (objecten) is. Op het moment dat we iets benoemen, een naam geven, wordt het pas iets, wordt het een ding, een object. We zouden 'benoemen' zelfs een scheppingsdaad kunnen noemen. Woorden trekken grenzen tussen 'dit wel' en 'dat niet'. Zo wordt blijkbaar het scheppingsspel gespeeld en het levensverhaal verteld. Als IK 'ik & de ander' speelt, moet ik me indentificeren (iemand zijn, een naam zijn) in relatie tot de ander, zo zit het spel in elkaar. Maar als er geen ander is, hoef ik ook niet iemand te zijn, dan rest er alleen maar 'zijn'.

Opmerkelijk in deze vertaling is ook het gebruik van het woord 'hetzelve' (wat in latere vertalingen door 'het Woord' is vervangen).
Als ik me nu een kleine vrijheid veroorloof en de tweede zin als volgt schrijf: Alle dingen zijn door het Zelf gemaakt en zonder het Zelf is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In het Zelf was het leven en leven was het licht der mensen. Dan staan we weer rond het verdwijnpunt van de non-dualiteit.

Maar goed, wat heeft dit met deze Amigo te maken? Het trefwoord is 'woorden'. Er is deze keer een soort verrassingsnummer uitgerold. Je zult je deze keer niet door namen, maar door woorden moeten laten leiden bij het kiezen van artikelen. Laat je deze keer maar verrassen, intrigeren, inspireren door een bonte verzameling woorden en hun onderlinge verbanden. Je vindt overigens de schrijvers van de diverse artikelen altijd wel in de tekst zelf.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: Nu, Zien, Ik, Verantwoordelijkheid, Samsara, Buiten zinnen, Goed en kwaad, Ontwaken, Een boek dat pijn doet, etc.
We hopen dat deze vorm je nieuwsgierigheid prikkelt en uitnodigt tot een ontdekkingstocht. Sta er af en toe eens bij stil dat wat je leest een aaneengeregen reeks woorden is. De woorden zijn de grondstof waaruit de dingen ontstaan en waarmee het verhaal tot leven komt.

Tot slot uit de reeks woorden die tezamen 'Het Oneindige Verhaal' van Michael Ende* vormen:

[...]'Wat doen ze daar?' fluisterde Bastiaan. 'Wat is dat voor spel? Hoe heet het?'
'Het toevalsspel,' antwoordde Argax. Hij zwaaide naar de spelers en riep: 'Goed zo, kinderen! Gewoon zo doorgaan! Niet opgeven!'
Daarop richtte hij zich tot Bastiaan en mompelde hem in het oor: 'Ze kunnen niets meer vertellen. Ze hebben het spraakvermogen verloren. Daarom heb ik dit spel voor ze bedacht. Het houdt ze bezig zoals u ziet. En het is heel simpel. Als u erover nadenkt dan zou u moeten toegeven dat alle verhalen in de wereld in wezen uit slechts zesentwintig letters bestaan. De letters zijn steeds dezelfde, alleen hun onderlinge samenhang wisselt. Met de letters worden woorden gevormd, met de woorden zinnen, met zinnen hoofdstukken en met hoofdstukken verhalen. Kijk eens goed, wat staat daar?'
Bastiaan las:

H G I K L O P F M W E Y V X Q
Y X C V B N M A S D F G H J K L O A
Q W E R T Z U I O P U
A S D F G H J K L O A
M N B V C X Y L K J H G F D S A
U P O I U Z T R E W Q A S
Q W E R T Z U I O P U A S D F
Y X C V B N M L K J
Q W E R T Z U I O P U
A S D F G H J K L O A Y X C
U P O I U Z T R E W Q
A O L K J H G F D S A M N B V
G K H D S R Z I P
Q E T U O U S F H K O
Y C B M W R Z I P
A R C G U N I K Y O
Q W E T Z U I O P U A S D
M N B V C X Y A S D
L K J U O N G R E F G H L

'Ja,' giechelde Argax, 'zo gaat het meestal. Maar als je het erg lang speelt, wel jarenlang, dan komen er soms door toeval woorden. Geen bijzonder spirituele woorden, maar tenminste woorden. "Spinaziestuip" bijvoorbeeld. Of "borstelworsten" of "kraaglak". Maar als je het honderd jaar, duizend jaar steeds doorspeelt, dan moet er naar alle waarschijnlijkheid toevallig ook eens een gedicht uitkomen. En speel je het eeuwig, dan moeten zo alle gedichten en verhalen die er maar mogelijk zijn ontstaan, plus ook alle verhalen over de verhalen en zelfs dit verhaal waarin wij nu met elkaar praten. Dat is toch logisch, niet'?
'Dat is afschuwelijk,' zei Bastiaan.
'Ach,' vond Argax, 'het hangt er maar vanaf welk standpunt je inneemt.' [...]

Je kan Amigo 6 hier als Word document downloaden (1mB), als dit niet lukt, klik dan op de rechter muisknop.

Standpunten, licht, duisternis, letters, woorden, verhalen, bliss, kiespijn.
Bewijst Bewustzijn zichzelf door met al deze woorden spelenderwijs naar zichzelf te wijzen?

* (uitgeverij Piramide - 2002)

[Kees Schreuders]