Eerlijkheid betekent
leven in overeenstemming met de waarheid.
Ilse Beumer in gesprek met Francis Lucille

Wat vraag je een man die een boek heeft geschreven waarin alle antwoorden en vragen helder worden? In het boek 'Eeuwigheid NU' bestrijkt Francis Lucille alle gebieden. Maar aangezien het thema van deze 'Amigo' Waarheid en Eerlijkheid is, is Francis in ons interview wel bereid om hierover iets te zeggen: 'We doen net of het boek helemaal niet bestaat!'. Zo het eerste kwartier bomen we over wat waarheid zou kunnen zijn, de relatie met eerlijkheid en de werkelijkheid, waarbij Francis onder meer zei: 'We dienen iedere situatie te bekijken als nieuw, in zijn waarheid en zijn werkelijkheid. We dienen ons door de realiteit te laten leiden en niet door de concepten of ideeën die wij van de werkelijkheid hebben.' Ook de theorie van Advaita is tenslotte alleen een concept. Zo verder pratend, vinden we onszelf opeens in een veld met allerhande analytische en theoretische uiteenzettingen, totdat een ober thee brengt. In deze pauze merkt Francis vriendelijk, doch serieus op: 'Het verhaal is te gecompliceerd. In een interview komen de vragen vanuit het onderwerp van het beoogde artikel. Dat ligt heel anders bij echte vragen die voortkomen uit de belangstelling van de vraagsteller. De motivatie is daar anders.' Tja, daar zit je dan. We komen tot de slotsom dat Francis het moeilijk vindt geïnterviewd te worden en dat ik alleen vragen kan stellen als ik echt een vraag heb. Thee drinken vinden we een beter alternatief voor dit moment. We beginnen nieuw en fris, besluiten we. Maar dat valt voor een gewone interviewer tegenover Francis Lucille nog niet mee. Zo gemoedelijk zittend zijn er al helemaal geen vragen meer. En iedere keer dat ik een vraag heb, relateert dat alweer aan iets dat eerder gezegd was. Dus niet fris en nieuw. Net toen ik de moed opgaf, volgde er echter zomaar een gesprek over hoe je in praktische zin alle eerder begrepen noties kunt leven:

FL: Eerlijkheid betekent dat je leeft in overeenstemming met de waarheid.

Amigo: Dit klinkt logisch. Maar hoe leef je het dan in het dagelijks leven?

FL: Je past het toe in je leven. Bij de beslissingen die je neemt, in de manier waarop je je leven leidt. Er kunnen situaties optreden waarin er nog steeds een vorm van conflict lijkt te zijn tussen het oude (egoïstische) standpunt die je inneemt in een situatie en tussen wat eerlijk en harmonieus zou zijn. We dienen te handelen in overeenstemming met de waarheid, door eerlijk te zijn op basis van ons begrip van de waarheid. Als we begrip hebben van de waarheid, maar desondanks anders handelen; zijn we niet eerlijk.

Amigo: Het gebeurt ook wel dat je aan de ene kant iets wilt doen, maar aan de andere kant je hoofd juist het omgekeerde zegt. Dat voelt als een conflict.

FL: Ja, maar soms ontstaat er niet eens een conflict. Soms doen we dingen vanuit een gewoonte, vanuit angst of verlangen, terwijl ons hogere inzicht ons vertelt het niet te doen. Dus het is zeer belangrijk om te volgen wat ons hogere inzicht vertelt.

het pad van harmonie

Amigo: Je moet dan al verschil kunnen maken tussen die twee.

FL: Als we dat kunnen, zijn we vrij. Het volgen van ons begrip van de waarheid of juist niet, deze momenten van vrijheid en keuze, zijn enorm belangrijk. Hoe meer we het pad van harmonie, waarheid en rechtvaardigheid kiezen in plaats van de weg van onwetendheid, des te sterker groeit onze overtuiging dat bewustzijn onpersoonlijk of goddelijk is. Op een bepaalde manier versterkt het onze overtuiging van de waarheid en dat schenkt ons de mogelijkheid om ook in nieuwe situaties het pad van harmonie te kiezen in plaats van het pad van onwetendheid.

Zo groeit je vertrouwen. Als je de waarheid toepast in je dagelijks leven, voelt dat goed van binnen, het maakt je op de een of andere manier maakt het je gelukkig.
Aan de buitenkant kan het nog een poosje verschrikkelijk zijn, maar - en hier bevindt zich de schoonheid – vroeg of laat zal het universum je een mooi antwoord geven. Want als je één bent met de Tao, als je meegaat met de stroom van rechtvaardig handelen, dan volgt er een positief, mooi en wonderbaarlijk antwoord van het leven, van het universum. Dus als je dit steeds meer toepast, zul je een verbetering ervaren in je relaties met andere mensen, maar ook in de gebeurtenissen in je leven. Toevallige gebeurtenissen dagen op die je leven vereenvoudigen. En zo komt het dat we kunnen weten dat bewustzijn universeel is en niet persoonlijk. Van de buitenwereld ontvangen we het antwoord in de vorm van geschenken, wonderen en toevallige gebeurtenissen en van binnen in de vorm van geluk en vreugde. Er is geen verschil tussen buiten en binnen. Als je van binnen gevestigd bent in harmonie, dan creëert dit geluk van binnen maar ook geluk in de wereld. Omstandigheden lijken nooit of slechts moeilijk te veranderen; maar toch veranderen ze. Als jij aan de kant van rechtvaardigheid staat, staat het universum aan jouw kant.

de waarheid weten te zijn

Amigo: En anders zal het universum tegen je zijn?

FL: Ja, maar niet omdat het universum gemeen is. Je moet de waarheid en iedere gebeurtenis in je leven leren begrijpen. Het doel is je naar de waarheid te brengen. Op het moment dat je in overeenstemming met de waarheid bent, is het leven een viering. Het leven kent dus een dubbele bedoeling: de waarheid kennen en weten te zijn en vervolgens het vieren van de waarheid. Dat is de zin van het leven. Dus als je eenmaal in lijn bent met de waarheid is het enige dat resteert gewoon het vieren van het bestaan. Vóór je in lijn bent met de waarheid, is het je herenigen met de waarheid het enige wat er moet gebeuren. Om een ezel recht vooruit te houden, gebruikt rechtvaardigheid zowel de wortel als de zweep. Als de ezel van het pad afwijkt, krijgt hij er met de zweep van langs.

Amigo: En de wortel?

FL: De wortel is het verlangen naar waarheid. Het is de energie van dit verlangen dat de ezel op gang houdt. Deze energie van verlangen zal de ezel naar huis voeren. De bedoeling van ongelukjes is om de ezel op de weg te houden. Dus als je op de weg blijft, drijf je mee op de golf van harmonie. Als je je ervan verwijdert, dan… (lacht).

Mensen denken vaak dat er geen verlangens meer zijn als we ons vestigen in waarheid. Dat is niet waar. Verlangens blijven opkomen, het zijn onschuldige wensen. Het verlangen bevat echter geen gehechtheid. Met andere woorden: als een verlangen vervuld wordt, is het een viering. Zoals je op een mooie dag in samenzijn met je familie of geliefde kunt zeggen: ‘Hé, laten we naar zee gaan!’. Daar is niets mis mee, het is een creatieve wens, het is gewoon het vieren van leven. Soms wordt echter het uitkomen van een wens voorkˇmen. Onwetendheid heeft de wens dan overgenomen. We raken eraan gehecht, menen dat ons geluk afhankelijk is van de vervulling van het verlangen. Dan vallen we in het diepe. Het universum zal ons verlangen namelijk òf niet vervullen waardoor de wens blijft, òf soms wordt het verlangen wel vervuld. Maar in beide situaties kunnen we leren dat er feitelijk in de vervulling geen geluk te vinden is. We worden in beide gevallen teleurgesteld. Maar als een verlangen opkomt en we zeggen gewoon: ‘Tja, het zou leuk zijn, als het mogelijk is doen we het.’, zonder gehechtheid, dan genieten we ervan. Is het niet mogelijk, dan doen we het gewoon niet. Maar soms gebeurt er iets in het universum waardoor een verlangen vrucht gaat dragen. Op zo’n moment wordt het verlangen wellicht nog meer vervuld en zelfs op een andere, betere manier dan we hadden verwacht.

Ik zal je hierover een verhaal vertellen. Ik had een goede vriend in Frankrijk. We waren allebei liefhebbers van de waarheid. Hij kwam me vaak ’s avonds na het werk thuis opzoeken. We spraken over de waarheid en mediteerden. Op een gegeven moment verhuisde ik naar Amerika, maar ik ging ieder jaar een paar dagen naar Frankrijk. Eens terug in Frankrijk belde ik mijn vriend om hem te bezoeken. Zijn vrouw vertelde me dat hij met vakantie was, dus dat was niet mogelijk. Ik reisde vervolgens door naar het zuiden van Frankrijk. Op een middag daar maakte ik een wandeling. Het idee was om naar de kathedraal te gaan, het hoogste punt en de heiligste plaats van de stad. Bij binnenkomst was de kerk op zo’n doordeweekse dag helemaal leeg. Ik loop in de richting van het altaar en op het moment dat de twee lijnen van het kruis in de kerk samenkomen, gaat de deur van de kerk open en komt er nog iemand naar het altaar toegelopen. In de schemering komt diegene me bekend voor, maar ik herkende hem niet direct. Ik vermoedde dat het iemand was die ik vanuit mijn jeugd kende, want ik was in die plaats opgegroeid. Dus ik loop naar de persoon toe en als we elkaar naderen, herkennen we elkaar: het was mijn vriend! Zijn verhaal luidde dat zijn trein technische problemen had en hij gedwongen was een paar uur in de stad door te brengen. Hij wilde een wandeling maken en koos ook voor de kathedraal. En zo ontmoetten we elkaar op precies dat moment. Een paar dagen eerder had ik het onvervulde verlangen hem te zien. Het was een onpersoonlijke wens die voortvloeide vanuit liefde en vriendschap; we hielden beide van de waarheid. De vervulling van het verlangen werd uitgesteld, opdat God de vervulling op nog majestueuzer wijze in de kathedraal, onder prachtige omstandigheden, kon laten geschieden.
Ik was niet aan het wachten, ik verwachtte ook niets. Dit is een voorbeeld van hoe we bewijs ontvangen van het universum over universeel bewustzijn. We ontvangen het vanuit verschillende richtingen. Niet alleen in de vorm van vreugde, maar ook als gebeurtenissen, van de wereld, van de universele harmonie.

In het begin kan het lijken of er vreselijke dingen gebeuren, maar uiteindelijk zal alles goed aflopen. Dat is ook het mooie ervan. Van een andere vriend brandde het huis af. Hij was niet zo goed verzekerd, maar hij was een minnaar van de waarheid en hij accepteerde het met een open hart en klaagde niet. Hij was een artiest en werd gesponsord door een vrijgevige dame. Zij stelde voor het verschil tussen dat wat de verzekering vergoedde en de daadwerkelijke kosten te betalen. Het kwam volkomen onverwacht, want het ging om een aanzienlijke som geld. Dus als je het leven vertrouwt, ontvang je deze prachtige bevestiging. Dat vereist van jou dat als je bij een splitsing komt, daar waar wegen uit elkaar gaan, je het pad van de waarheid kiest. Wees trouw aan het pad van de waarheid, trouw aan je begrip hiervan. Dat is eerlijkheid.
Het is niet vereist dat we perfect zijn. De enige vereiste is om van goede wil te zijn. Om ons best te doen. Meer kunnen we niet doen. Soms blijkt een dag later dat de beslissingen die we daags ervoor met de beste bedoelingen maakten verkeerd zijn. Dan dienen we correcties aan te brengen, te veranderen en alles te doen wat nodig is. We waren toch steeds van goede wil. We deden ons best om trouw aan de waarheid te zijn. We waren eerlijk. Meer kun je niet doen. Het is heel belangrijk om geen scheiding te maken tussen ons begrip van de waarheid en de manier waarop we handelen, denken en geloven.

van de waarheid houden

Amigo: Hoe weten we wat liefdevol, intelligent en correct is?

FL: Ik weet niet hoe ik dit weet, maar ik weet het wel als ik het weet. Als iets liefdevol, mooi en goed is, dan voelen we het gewoon. Net als in relaties met vrienden bijvoorbeeld, als je wel eens iets vervelends tegen een vriend hebt gezegd, misschien zelfs per ongeluk, dan hoeft de vriend niet eens iets hierover te zeggen, maar dan voelen we dat er iets niet klopt. Iets fluistert ons dat in.

Amigo: Hoe zit het dan met de relatie tussen waarheid, eerlijkheid en dat wat we denken?

FL: Denken is alleen maar een stuk gereedschap, afhankelijk van waar het op gebaseerd is. Als het begint vanuit onwetendheid (van mij als persoon), dan is het verkeerd. Verder is er niets mis met denken, er is alleen van alles mis met de bron van het denken. Want als het denken start vanuit onwaarheid, leidt het tot grote problemen. Als het denken vanuit waarheid ontspruit, vanuit de ervaring van wat we zijn, vanuit zijn zelf of vanuit de situatie zelf, dan is het heel anders. Dan is het gewoon een hulpmiddel en kan het mooi zijn. Daarom is het ook een misvatting om denken te onderdrukken. Dat is te totalitair. We dienen naar de waarheid en intelligentie gaan. Denken is deel van het proces dat de geest transformeert. We moeten overtuigd raken en om tot de overtuiging te komen, moet het oude denksysteem uitgewist worden. Om het denken te ontwarren hebben we hetzelfde hulpmiddel nodig dat het in eerste instantie verwarde. Stel dat je als kind verteld wordt dat baby’s gebracht worden door de ooievaar. Op een gegeven moment moet je deze gedachte of geloof toch bekijken. Op z’n laatst wanneer je eerste kind ter wereld komt! Dit concept moet begrepen en uitgeroeid worden door middel van redenatie. In dit simpele voorbeeld (net als met het geloof in Sinterklaas) herinneren we het ons natuurlijk niet meer, maar toch hebben we dit verkeerde geloof recht moeten zetten.

Amigo: Ik herinner me dat zelfs kleine leugens me erg boos konden maken.

FL: We houden er niet van om belogen te worden, we voelen ons gebelgd door leugens. Zo zie je maar: we houden van de waarheid!

(interview: Ilse Beumer)