Waar staan woorden voor?

Laten we de boel eens omdraaien;
er is een zintuigelijke observatie c.q. sensatie,
waar we vervolgens een begrip van maken
(dat geeft ons grip)
door er in gedachten een woord onder te plakken,
als een soort ondertiteling
van die waarneming.

Als we nu eens stilstaan bij waar het woord voor staat,
zonder de beperkingen van het woord zelf.

Kijk eens achter woorden als:

Misschien ervaar je dan de grootsheid
van het oorspronkelijke en niet de beperking van het woord
of het beeld of idee dat je er gewoontegetrouw bij vormt.

Of zoals Johannes het zegt:
In den beginne was het Woord en
het Woord was God.


>>>
Wil je reageren of heb je ideeën voor een 'zicht' etude; reageer: case@ods.nl